Tradicionalne – makedonija – Brala jana kapini

Tradicionalne – makedonija – Bolen mi lezi mile pop ordanov

Tradicionalne – makedonija – Bolen lezi mlad stojan

Tradicionalne – makedonija – Blagujno dejce

Tradicionalne – makedonija – Bitola moj roden kraj

Tradicionalne – makedonija – Biljana platno belese

Tradicionalne – makedonija – Zurli trestat na sred selo

Tradicionalne – makedonija – Zajdi zajdi

Tradicionalne – makedonija – Uci me majko, karaj me

Tradicionalne – makedonija – Belo lice ljubam jas

Tradicionalne – makedonija – Sto mi je milo em drago

Tradicionalne – makedonija – Site devojcinja

Tradicionalne – makedonija – Si zaljubiv edno mome

Tradicionalne – makedonija – Ne se facaj done donke

Tradicionalne – makedonija – Na struga ducan da imam

Tradicionalne – makedonija – Na srce mi lezi

Tradicionalne – makedonija – More soko pije

Tradicionalne – makedonija – Marije dilber bela marije

Tradicionalne – makedonija – Makedonsko devojce

Tradicionalne – makedonija – Lihnida (biljana platno belese)

Tradicionalne – makedonija – Ako umram il zaginam

Tradicionalne – makedonija – Lazi vere lazi

Tradicionalne – makedonija – Kazi mome istinata

Tradicionalne – makedonija – Kazi kazi libe stano

Tradicionalne – makedonija – Karanfilo fil filo

Tradicionalne – makedonija – Kales bre andjo

Tradicionalne – makedonija – Kako sto je taja casa

Tradicionalne – makedonija – Jovano, jovanke

Tradicionalne – makedonija – Eleno kerko,eleno

Tradicionalne – makedonija – Dimitrijo sine mitre

Tradicionalne – makedonija – Davaj me mila mamo davaj me

Tradicionalne – makedonija – Ajde jano