Tradicionalne – makedonija – Davaj me mila mamo davaj me


Takt: 2/4

D G A7 D
Davaj me, mila mamo davaj me,
A7 D A7 D
Za tova, mila mamo cigance
G A7 G D
Aman, aman,
D A7 D
mila mamo, tova cigance!

Usta mu, mila mamo kutivce,
Zabite, mila mamo biseri,
Aman, aman,
mila mamo, zabi biseri!

Kucata mu e, mamo, koliba,
Za mene, mila mamo palata,
Aman, aman,
mila mamo, za me palata!

Umiram, mila mamo zaginam,
Za tova, mila mamo cigance,
Aman, aman,
mila mamo, tova cigance!