Tradicionalne – makedonija – Ajde jano


Am D7 G
Ajde Jano konja da pro-damo
C Dm F Am
Ajde Jano ajde duso konja da pro-da-mo

Da prodamo samo da igramo
Da prodamo Jano duso samo da igramo

Ajde Jano njivu da prodamo
Ajde Jano, ajde duso njivu da prodamo

Da prodamo samo da igramo
Da prodamo Jano duso samo da igramo

Ajde Jano kucu da prodamo
Ajde Jano, ajde duso kucu da prodamo

Da prodamo samo da igramo
Da prodamo Jano duso samo da igramo