Tradicionalne – makedonija – Si zaljubiv edno mome


Takt: 3/4

Dm Gm Dm
Si zaljubiv edno mome
Dm Gm Dm Gm Dm
Od malecko do gole-mo,
Dm B C7 Gm Dm A
Dojde vreme da go zemam, a–a
Gm Dm A Dm A Dm A Dm
Padna mome, razbole se!

Jas otidoh da go vidam,
I povarah onamica,
I povarah onamica,
Onamica, zuta dunja.

Kad se vrati od carsija,
Sretoh mome na nosila,
Belo lice potamnelo
Crni oci zatvoreni!

VARIJANTA:
Em Am Em
Si zasakav belo done
G D7 G C D G
Od maleno do golemo,
G C D H7 Em
Si zasakav belo done, of aman,
H7 Em H7 Em H7 Em
Od maleno do go-le-mo!

Dojde vreme da se zemat, Mi potrazi ponudica,
Dusmanite ne dadoa! Belo grozje, z’lta dunja,
Padna bolna, se razbole, of aman, Mi potrazi ponudica, of aman,
Od tugite i jadovi! Belo grozje, z’lta dunja!

Ja otidov u Carigrad, Ja se vrativ od Carigrad,
Da i kupim ponudica, Sretnav libe na nosilo,
Ponudica, belo grozje, of aman, Ja se vrativ od Carigrad, of aman
Belo grozje, z’lta dunja! Sretnav libe na nosilo …