Tradicionalne – makedonija – Uci me majko, karaj me


Izvodi : Dertum

gitara I
Dm
—-0h1p0h10—————————————————
—2———————————————————–
–3————————————————————
-0————————————————————-
—————————————————————
—————————————————————

gitara II
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
-8-8-8-8-10-12—8-8-8-8-7-8———————————–
—————————————————————

gitara I
Dm C Dm
-1-1—1—1——-1——
-2-2—2—2—1—2——
-3-3—3—3—0—3——
-0-0—0—0—2—0——
—————3———-
————————–

Dm C-Dm Dm C-Dm Dm C-Dm Dm C-Dm
—————————————————————
-5h6-5-3h5-3/1–3/5-3–1h3-3-3-3-3–3-5-6———————-
————————————————————— x3
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————

Dm C-Dm Dm C-Dm Dm C-Dm Dm C-Dm F F F
—————————————————————
-5h6-6-5-3h5-3/1–3/5-3–1h3-3-3-3-3–3-5—-6—————–
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————

F F F
-17-17-17-17-17-17-17-17-17/19–16-14-16———————–
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————

gitara II

-12h13-12–10h12-10/8–10/12-10–8h10-10-10-10-10-10-10-8-10-12-13-
——————————————————————-
——————————————————————-
——————————————————————-
——————————————————————-
——————————————————————-

sa modulacijom u pratnji i refrenu

Dm C G B C-Dm