Tradicionalne – makedonija – Brala jana kapini


Moderato Takt: 9/8

D A9 D
Brala Jana kapini,
D A9 D
Brala Jana kapini,
A G
Brala Jana kapini,
D
Na popovi gradini,
D A9 G
Of aman, aman, am-an,

A G
Brala Jana kapini,
D
Na popovi gradini,
D A9 D
Of aman, aman, am-an!

Otud ide momceto,
Otud ide momceto,
Otud ide momceto,
na glava mu fesceto,
Of aman, aman, aman!

Digni Jano fustano,
Digni Jano fustano,
Digni Jano fustano,
Da ne gazis bostano,
Of aman, aman, aman!

Digni Jano nozite,
Digni Jano nozite,
Digni Jano nozite,
Da ne gazis lozite,
Of aman, aman, aman!