Tradicionalne – starogradske – Pred senkinom kucom


C G F C
Pred Senkinom kucom nane vode-ni-ca
G F C F G7 C
Sen-ka mi je sudjeni-ca

Pred Senkinom kucom nane voda tece
Tu prolazim svako vece,

Pred Senkinom kucom, nane kola drva
Senka mi je ljubav prva

Digni oci, Senko more, pogledaj me
Skrsi vedje namig’ na me