Tradicionalne – starogradske – Cujes cujes cujes seko


C
Cujes cujes cujes seko
G7 C
Obuci se le-po
Hocu hocu hocu brale
Kupi mi sandale

Da id’ da id’ da idemo
Da se slikujemo
I na i na i na slici
Da se rukujemo

Cujes cujes cujes mala
Dosta si varala
Obe’ obe’ obecala
Pa mi nisi dala