Tradicionalne – starogradske – Volim diku


D
Volim diku, volim diku
D G D A7 D
Sojcice divojcice volim diku i-me mo-je
G D G E7 A
I dikinu na-ju

Al ne volim al ne volim
Sojcice divojcice al ne volim ime moje
Dikinoga taju

Dikin taja dikin taja
Sojcice divojcice dikin taja ime moje
Mnogo zapovida