Tradicionalne – dalmacija – O more duboko


Traditional
Siroko Takt: 6/8

F B F C7 F
O more duboko,
F B F C7 F
Sva moja radosti,
F B F
Po tebi meni plovi cvit,
F C7 F
Cvit moje mladosti!

Ne mogu od milja,
Niz more gledati,
Mornare ja cu pitati
Za svoga dragoga!