Tradicionalne – dalmacija – U te sam se zaljubio


Traditional
Rubato (ad libitum) Takt: 3/4

G D G
U te san se-e-e-e-e-e,
D C D G Am G D7 G
U te san se za-ljubi-o!

Kano pasce,
Kano pasce u koscicu!

Druge ne bi,
Druge ne bi pozelio!

Cesarica,
Cesarica da bi bila!