Tradicionalne – dalmacija – Lipe ti su mlade kastelanke


Veselo Takt: 2/4

D G D
Lipe li su mlade Kastelanke,
D A7 D
Lipe li su rojena, mlade Kastelanke!
D G D
One nose na kais opanke,
D A7 D
One nose, rojena, na kais opanke!

Falila se Radulova Ane,
Falila se, rojena, Radulova Ane,
Da je lipje u Novome nema,
Da je lipje, rojena, u Novome nema!
U Novome i okolo njega,
U Novome, rojena, i okolo njega!