Leb i sol – Bonus


E A n.h.
-0—X-0—-0———————-12–
-0—X-2—-2——-2—–2——–12–
-1—X-2—-2—–2—–2————–
-2—X-2——–5—–4—————-
-2—–0——————————-
-0————————–3b4p0——

* Oni prirodni harmonici su deo E dura, nekad opali i neku
* varijaciju tog akorda.

E A _prelaz_
Kao pismo i kruna
Radost, bol
Kao crno i belo
Dur i mol
Kao muz i zena
Srednji pol
Kao smeh i suze
Istina, fol
Kao gore i dole
Promasaj, gol
Kao da i ne
Rock n’ roll
Kao ti i ja
Leb i sol…