Leb i sol – Bistra voda


Radko@Feemail.org.mk

Ko i da je ono pre poslao, ovo je moja verzija, nek je proba, pa mislim da
je bolja,Inaku Vlatko, jeste nas (Makedonac) ali svira malo neke njegove
folk skale, tako da niko ne moze da kaze da je ono pravo to sto on svira,
Probajte, Cao!

Dm Dm Dm C
E||—|—–1—-0-1—————1—0-1———-1—0-1———–1—3—5-|
B||—|—3—3——3———–3—3—–3——3—3—–3——-3—3—5–6|
G||—|-2—————2–2s3-0————-0–2————-2s3-0————-|
D||-0-|————————————————————————-|
A||—|————————————————————————-|
E||—|————————————————————————-|

Ovo je BASS -deo!
E||———————————-|
B||———————————-|
G||———————————-|
D||———————————-| x2
A||——————4h5————-|
E||—-3—-5—-6——————-|

E||———————————————————–|
B||———————————————————–|
G||———————————————————–|
D||———–3–5h7s5———3-5h7s5–3s5h3—3-5———–|
A||—–5-4-5————5-4-5—————-5—–7-5h7-5—|
E||—5—————-5————————————–|

E||———————————-|
B||———————————-|
G||———————————-|
D||———————————-| x2
A||——————4h5————-|
E||—-3—-5—-6——————-|

Opet ide solo:
Dm Dm Dm C
E||—|—–1—-0-1—————1—0-1———-1—0-1———–1—3—5-|
B||—|—3—3——3———–3—3—–3——3—3—–3——-3—3—5–6|
G||—|-2—————2–2s3-0————-0–2————-2s3-0————-|
D||-0-|————————————————————————-|
A||—|————————————————————————-|
E||—|————————————————————————-|

I tako dalje, ima jos, al sad da sve to uradim treba puno vreme, a ja i nemam
toliko.