Dragojevic oliver – Konoba


D A Hm G D
Imala si baril i bronzine, pod skancijon stivane bocune,
Em Em7 A7 A D A7
sve si guste na ovome svitu darivala ka lipe bokune.

D A Hm G D
Vonjala si tocon i friskinon, ladila me kad uvati fjaka,
Em Em7 A7 A G D
a kad dusu stegla bi tuga, u tebi san i pija i plaka.

D7 G D
Ko-no-bo moja, radosti sva,
A D
dusu san svoju svu tebi da.
D7 G D
Ko-no-bo moja, ka dom si moj,
A D
cuvan ti pismu ka zivot svoj.

A A7 D
Na na na, na na na, na na na,
A A7 D
na na na, na na na, ko-no-ba.

Uz steriku jos vonja lavanda, razvodni se zivot ka bevanda,
od bibiti, falsi novitadi, nedajmo se, jos smo uvik mladi.

Ajmo skupa, prijateji moji, razmistimo taburin, kantrige,
zapivajmo pismu s kojon srce u po zmula zaboravlja brige.

Konobo moja, radosti sva,
dusu san svoju svu tebi da.
Konobo moja, ka dom si moj,
cuvan ti pismu ka zivot svoj.
Na na na, na na na, na na na,
na na na, na na na, ko-no-ba.