Dragojevic oliver – Skalinada


A A6 Amaj7
Mirno spavaj, duso moja, noc je ladna,
A6 E7Hm7E7 Hm7 E7
zvizda tvoja sjaja ni-i-ma,
E7 E Hm7 E11 E7
Na sto vrata ja san kuca, tople rici,
E7 A A6 Amaj7 A6
mrvu srca nigdi nima!

A6 A A6 Amaj7
Pismo mala, reci svima, moj je zivot
Amaj7 A6 E7Hm7E7 Hm7 E7
pusta stina, mira ni-i-ma!
E7 E E11 E
Miljun pasi ja san prosa, sad se pitan,
E E11 A
di san dosa, srice nima!

A E11 E7 A D E E11
Skalina-ada, skalinada, tu se penje, tu se pada,
E11 E A
to je sudba, to je nada, skalinada!
A E11 E7 A D E E11
Skalinada, skalinada, svaki korak, jedna skala,
E11 E A
svaka skala, jedna nada, skalinada!
A E7 A A6 Amaj7 A6 A
Skalinada, skalinada, skalinada, skalinada!

Sudbo moja ol’ ne vidis, na toj stazi,
di me vodis, sunca nima!
U dardinu od zivota, jos mi samo,
pisma osta, cvica nima!

Kad zajeca mandolina, sve cu skoncat,
casom vina, nek me nima!
Kraj fontane sklopit oci, ona tudu
sricu toci, moje nima!