fig1:
-6-7-9s11-9-7-11-9-7-6—–9s11-9-7-6—6h7p6——–
-7———————9-9———–9——-9-8—–
-8———————————————-9-8–
—————————————————–
—————————————————–
—————————————————–

->
—————-6h7p6——————————–
————8-9——9-8————9-8————–
8—8-9-8-9————–9-8–8-6-8—–9-8-8——–
–11————————————————-
—————————————————–
—————————————————–

fig2:
———6—–6-7-9—–9–7h9-9-9-7-6-7-6———-
—–8-9——7———9——————-9-8-9—-
—-8——–8———9—————————–
—8——–8——–11——————————
–6————————————————–
—————————————————–

*drugi put -> iz 1 figure
-9-9-9-9-9-7-7-6—6h7-6h7p6————————-
-9—————9———–9-8——–9-8———-
-9——————————9——8—-9-8-8—-
—————————————————–
—————————————————–
—————————————————–

ima tu jos neke improvizacije, a nadam se da je ovo dobra osnova
za dalje skidanje