Toma bebic – Tovar sivac

Toma bebic – Tajna mora

Toma bebic – Prica agava

Toma bebic – Pjesnikova smrt

Toma bebic – Marcelina

Toma bebic – Leute moj

Toma bebic – Covjek koji se smije

Toma bebic – Ca smo na ovome svitu