Toma bebic – Ca smo na ovome svitu


D A
ca smo na ovon svitu,
D A
ca smo na ovon svitu,
G D
ca smo na ovon svitu,
A D
covik se upita.

G D
ca smo na ovon svitu,
A D
covik se upita.

Kad su puna justa,
kad se vino lije,
kad jema vele fjorini,
glende i sulaci,
namisto ovi da place,
od srca se smije.

namisto ovi da place,
od srca se smije.

G D
ca smo na ovon svitu,
A D
kad je zivot taki,
G D
ca smo na ovon svitu
A D
covik se upita.

Hm F#m
ca se more kad je zivot taki,
Hm F#m
dokle jednon lipo cvita cvice,
G Hm
dotle drugom samo draca nice.
G A
ca se more kad je zivot taki.

Hm F#m
A coviku svakon malo triba,
Hm F#m
kad se rodi ni naramak slame,
G Hm
kad otegne sve je crna zemja,
G F#m
ne triba mu ni dva pasa jame eeee.

H F#
ca smo na ovon svitu,
Db F#
kad je zivot taki,
H F#
ca smo na ovon svitu
Db F#
covik se upita.