Djani marsan – Zadar je u srcu mome

Djani marsan – Prozor prema zalazu

Djani marsan – Prijatelju moj

Djani marsan – Na obali

Djani marsan – La barca va

Djani marsan – Djevojka s juga

Djani marsan – Covik s mora