So!mazgoon – Na palagruzu


intro i glavni riff:
E|–12p9————12p-9————-|
B|——-12p9————-12p9——–|
G|.———–11–9————11–9-.|
D|.———————————-.|
A|————————————|
E|————————————|

kad upadne melodija ide A D E

A D E
e–00000–0-222-444-2————
h–22222–2-333-555-3————

A D E
Gledon je di tarce
A D E
Gledon je di place
A D E
I nostuji barze
A D E
I nostuji jace

A
I jace
E
I barze

A D E
Tarkala je do mora
A D E
Rasparcala bluzu
A D E
Hitila se u nje
A D E
Gre na Palagruzu

A
Na Palagruzu
E
Na Palagruzu

solo akordi idu A i E, sa prebiranjem zica

Place oko, cuorno oko
Tuce sarce skoce
Ala, ala, mati moja
Umrit cu od bonace

Od bonace
Od bonace