Sandi cenov – Tebe


Asistent : Vladimir Gavovic (vlade@bigmailbox.net)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ritam:

Naveden je primer kroz G dur. Akordi su kroz celu pesmu zagradama grupisani
dva po dva, jer se cesto menjaju. ‘d’ i ‘g’ iznad tablature oznacavaju pokret
desne ruke: ‘d’=odozgo nanize, ‘g’=odozdo navise. ‘p’ oznacava tehniku
sviranja desnom rukom koja se, cini mi se, zove ‘palm muting’, a sastoji
se u tome da se dlan desne ruke nasloni na zice posto ruka obavi svoj
uobicajeni pokret tokom sviranja. Pokret ‘g’ posle ovog efekta se svira
palcem.

(G G)
d d g d g d g d g
E=—-3-3–p3–3–p3–3–p3–3–|
H=—-3-3–p3–3–p3–3–p3–3–|
G=—-4-4–p4–4–p4–4–p4–4–|
D=-5–5-5–p5–5–p5–5–p5–5–|
A=-5–5-5–p5—–p5—–p5—–|
E=-3–3-3–p3—–p3—–p3—–|

Kasnije se pojavljuje i mala verijacija:

[G]
d d g d g d g d g d g
E=—-3-3-3-3-3-3–p3–3–p3–3–|
H=—-3-3-3-3-3-3–p3–3–p3–3–|
G=—-4-4-4-4-4-4–p4–4–p4–4–|
D=-5–5-5-5-5-5-5–p5–5–p5–5–|
A=-5–5-5-5-5-5-5–p5—–p5—–|
E=-3–3-3-3-3-3-3–p3—–p3—–|

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uvod: (G, G); (G, G)

(G D) (G C)
Tebe, tebe, tebe-e,
(G E7) (Am D)
tebe moja vjerna vilo,
(Am E7) (Am C)
nikad, nikad, nika-ad,
(D D) (G G)
prevariti nisam smio.

(G, G) [D] [D]
I dodje dan, i dodje dan,
[G] [G]
kad ljudi odu i covjek bude sam,
[D] [D]
kad nadjem trag u srcu drag,
[G] (G
sjeti me na te, jesen, stari grad.

D) (G G) (G7
Vise nisam svoj, vise nisam svoj, _
G7) (C C) Cm /o\
vredio sam samo kad sam bio tvoj…
(H Em)
Samo jedno jos,
(D D) (D D)
vjeruj da ja nisam covjek los.