Irina i vi – Tek sto je svanulo

Irina i vi – Sad se brise i blijedi

Irina i vi – Mrazevi

Irina i vi – Gavran