Gego i picigin bend – Tira skotu

Gego i picigin bend – Seeyatemba

Gego i picigin bend – Ne plac

Gego i picigin bend – Judi moji

Gego i picigin bend – Jamajka

Gego i picigin bend – Jabuka

Gego i picigin bend – Henjueke

Gego i picigin bend – Dobar don