Dobrivoje topalovic – Kad bi mog’o i umro bi za te

Dobrivoje topalovic – Crno vino, crne oci