Direktori – Ko je svetski sampion (duda)

Direktori – Jogurt, burek

Direktori – Havarija

Direktori – Direktorsko kolo

Direktori – Direktori

Direktori – Bomba

Direktori – Bez promena

Direktori – Vecni oganj

Direktori – Ua direktori

Direktori – Tora

Direktori – Strajk

Direktori – Sem 69

Direktori – Nesrecan slucaj

Direktori – Nas brat

Direktori – Lova

Direktori – Ko te tovari sad

Direktori – Bando crvena