Tradicionalne – razno – Stade se cvece rosom kititi


A D E7 A
Stade se cvece rosom kititi
A D E7 A
Stade se biser zlatom nizati
A F#mHm H7 E7
Stade se srebro srmom srmiti
E7 A D E7 A
Stadose momci cure prositi

Samo ja nemam nigde nikoga
Samo ja nemam asik dilbera
Samo ja tuzna tugu tugujem
Samo ja zalna zalost zalujem

Dadose mene mladu za stara
Dadose mene starcu zbog para
Da mu ja mlada kucu redujem
Da mu ja sedu bradu milujem