Tradicionalne – bosna i hercegovina – Vino piju age sarajlije


A
Vino piju nane vino piju nane
E(H) E7(F#7) A(H)
Age saraj – lije

Na Ilidzi nane na Ilidzi nane
Pokraj Sarajeva

Sluzila ih nane sluzila ih nane
Sarajka devojka

Kako kome nane kako kome nane
Case nalivase

Svaki joj se nane svaki joj se nane
Za skute hvacase

Progovara nane progovara nane
Sarajka devojka

Ako moram nane ako moram nane
Svakom sluga biti

Ja ne moram nane ja ne moram nane
Svakom ljuba biti