Tradicionalne – bosna i hercegovina – Mujo kuje konja po mjesecu


UVOD:E7,Dmol

E7 H7E7 AmolE7 Amol
mujo kuje konja po mjesecu
Dmol Amol Dmol FE7
mujo kuje a majka ga kune
E7 H7 E7 Am DmE7Amol
aj moj sine zivi ti bio majci
DmAm E7 F E7
ne kuju se konji po mjesecu

vec po danu i zarkome sunce

mila majko ne kuni me mlada
znas kad meni naumpadne draga

aj ne gledam sunca ni mjeseca
nit moj doro mraka ni oblaka