Spalato tedi – Lipote gladan, ljubavi zedan


E* E,Eadd9
Kad bura me prene a noc dusu zgrije
E* E,Eadd9
sidnem di bi otac sidija prije
E7 A E
kroz pirju tocim svoj zivot na stol
F#m E
sparam kapje smija a prolivam bol

E* E,Eadd9
Sve moga bi minjat ma njega ne dam
E* E,Eadd9
to staro drvo jos samo ja znam
E7 A E
jer ocima sveca kad u mene gleda
F#m E, E7
odrisi mi grope od sebe mi neda

E7 A
Svaki friz na stolu rize para sice
E
suzon inkolajen onu pinku srice
F# H
ka lupez u mraku ja kraden sve s reda
E, modulacija C
lipote gladan jubavi zedan

F F, Fadd9
Od roda mi niko tu vise ne sidi
F F, Fadd9
A s katriga praznih sve proslo me slidi
F7 B F
U meni duboko je molitve glas
Gm F, F7
Tu je za stolom bija raj i spas

F7 B
Svaki friz na stolu….

E*= xx9997
E= 022100
Eadd9 = 022102

pirja – lijevak
ssparati – sstedjeti
grop – ccvor (u grlu)
frizz – porezotina, ozziljak
inkolavati – lijepiti
pinka – mrva, mrvica
katriga – stolica