Sajeta – Bjonda lovranka


O je je je je o je je je je
O je je je je o je je je

A D E
Jos kot mladic san hodil na otavic
Va ostarijicu Plavi Kantunic
A kada z njega sal san vanka
Pred manun je pasala jena bjonda Lovranka

A D E A DE
Bjonda Lovranka va kega si se namurala
Da si pofin njega moje srce rovinala

Njena mat je bila z Lignja
Njen otac je bil z Dobreca
Ona je zame bila najveca sreca
Ta bjonda Lovranka I jee i jee

Bjonda Lovranka va kega si se namurala
Da si pofin njega moje srce rovinala

Ti si moje srce rovinala
Kad si z drugen va diske tancala
Kad si se oko drugega svijala
Kad si se z drugen na vespe pejala

Bjonda Lovranka va kega si se namurala
Da si pofin njega moje srce rovinala