Zumberacka fortuna – nije mi lako


uvod: G, D7, G, G, D, D7, G

G D
Nije mi lako, stari se polako
C
A srce mi boluje, samo zore, zoruje
C D G
Nikog nema da ga ugrije

D C G
Ja nemam snage s tugom se borim
E7 a-mol D7 G
Ja nemam kome dusu da otvorim
D C G
Ja nemam snage s tugom se borim
E7 a-mol D7 G
Ja nemam kome dusu da otvorim
D7 G
Imam samo pjesmu

Nema mi drage, nema moje snage
Drugog sada miluje, drugom noci daruje
Meni samo pjesma ostaje

Ja nemam snage . . .

Nije mi lako, stari se polako
Pjesmo moja zovi je, srce moje voli je
Nije lako kad se samuje

Ja nemam snage . . .