Pro arte – Toplo ljeto


– uvod –

A A D A
To, toplo ljeto, sto u nama ostavi trag,
D A
mnogo dade, al’ sve nam uze,
E D A
to toplo ljeto, ostavi nam suze.

A A D A
To, toplo ljeto, sto ga vjetar slomi na kraju,
D A
mnogo dade, al’ sve nam uze,
E D A
to toplo ljeto, ostavi nam suze.

E D A
Sad te lisce prati, gde god podjes ti,
E E
sve sa ljetom prodje, i mi.

A A D A
To, toplo ljeto, sto u nama ostavi trag,
D A
s novim suncem, kada se vrati,
E D A
to toplo ljeto, uze-ce i dati.

E D A
Sad te lisce prati, gde god podjes ti,
E E
sve sa ljetom prodje, i mi.

A A D A
To, toplo ljeto, sto ga vjetar slomi na kraju,
D A
mnogo dade, al’ sve nam uze,
E D A
to toplo ljeto, ostavi nam suze.

A A D A
To, toplo ljeto, sto u nama ostavi trag,
D A
s novim suncem, kada se vrati,
E D A
to toplo ljeto, uze-ce i dati.