Oliver dragojevic – Zbogom ostaj ljubavi


Intro: A E7 A Amaj7 Hm7 E7

A A3 D D5 E7/3 E7 D5 A D5
Bez iceg san, na ovon svitu bilon,
A A3 D D5 E7/3 E7 D5 A
Bez iceg san, i drscen cilin tilon!
A D D5 A
Bez iceg san, ol u picu ol u jicu,
A A5 E7
Gladan, zedan, gasin svicu,
E7 Hm A E7 D5 A
Ja disperan san svitu!

Intro

A A3 D D5 E7/3 E7 D5 A D5
Bez iceg san, na ovon skrton poju,
A A3 D D5 E7/3 E7 D5 A
Bez iceg san, cilu san stuka voju!
A D D5 A
Bez iceg san, o vaporu i o moru,
A A5 E7
Mislin, dok me mater budi,
E7 Hm A E7 D5 A
Ja disperan san judi!

Intro

A A3 D D5 E7/3 E7 D5 A D5
Bez tebe san, to je od svega gore,
A A3 D D5 E7/3 E7 D5 A
Bez tebe san, bez sveg se jos i more!
A D D5 A
Bez tebe san, ka bez sidra i bez jidra,
A A5 E7
Jer bez oneg ca si dala,
E7 Hm
Ne more se, ne more se,
E7 D5 A
Ne more se, mala,
A A5 E7
Jer bez oneg ca si dala,
E7 Hm A E7 D5 A
Ja disperan san mala!