Oliver dragojevic – A vitar puse


G Gmaj7 G6 G D7
Su zrnon soli, su mrvu kruva i puno duse,
D7 Am7 D7 Am7 D7 G Gmaj7 G6
Ova vas jubav tepli i cuva, a vitar puse!
Gmaj7 G Gmaj7 G6 G D7
Su pjaton juve kad projdu dani i stvari luse,
D7 G
Ova vas jubav jaca i rani a vitar puse!

G D7 G D7 G
I neka projdu sve obilance, svi lipi gusti i sve uzance
G D7 G D7 G
I neka nima ni sna ni smija uz tebe uvik znan ca bi tija!
G D7 G D7 G
A vitar puse, a vitar puse, a vitar puse, nek samo puse,
G D7 G D7 G
A vitar puse, a vitar puse, a vitar puse, nek samo puse

Su kapjon uja, su saku zelja kad sni se ruse
Ova vas jubav dize sa tleja a vitar puse
Kad gori svi a a nima loja kad udru suse
Ova je jubav sira od spoja a vitar puse

I neka projdu sve obilance svi lipi gusti i sve uzance,
I neka nima ni sna ni smija uz tebe uvik znan ca bi tija,
A vitar puse, a vitar puse, a vitar puse, nek samo puse,
A vitar puse, a vitar puse, a vitar puse, nek samo puse!