Hladno pivo – Bitange i princeze


* Ovo je tema iz HRT-ove serije “Bitange i princeze” s Tarikom
* Filipovicem, Reneom Bitorajcem, Milom Elegovic, a nekad se
* pojavi i Mile iz Hladnog piva, koji su i napisali i uglazbili
* ovu temu (al mislim da je to obrada neke klasike, nisam siguran).

[UvoD] (ovo na G-zici su 11-ice, a ne 1-ice)
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|—————————————————————–|
H|—————————————————————–|
G|-7—7—7-7-7-9—7-7—7-7-7-7/11–11-111111-12–1111-1111-14~-|
D|-0—0—0-0-0-0—0-0—0-0-0-0-0—0—0-0-0-0—0-0—0-0—–|
A|—————————————————————–|
E|—————————————————————–|

[GlaVnA TemA] (prvi red je gitara #1, a drugi gitara #2)
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|-14~~~~~~~~~—12~~~~~~~~~~~————————————-|
H|———————————15~~~~~~~~~—14~~~~~~~~~~~—–|
G|————-14~————-14~————-14~————-11~-|
D|—————————————————————–|
A|—————————————————————–|
E|—————————————————————–|
| |
| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + |
E|—————————————————————–|
H|—————————————————————–|
G|—————————————————————–|
D|-7—7-7-7-7-7-2—2-2-2-2-2-2-2-4—4-4-4-4-4——————-|
A|-5—5-5-5-5-5-0—0-0-0-0-0-0-0-2—2-2-2-2-2-4—4-4-4-4-4-4-4-|
E|———————————————–2—2-2-2-2-2-2-2-|
pm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E|—————————————————————–|
H|———————-15~~~~-15~-14~~~-15~~-17\15~~~~~~~~~~~~~~~-|
G|-12~~~-14~~-16\14~~~~——————————————–|
D|—————————————————————–|
A|—————————————————————–|
E|—————————————————————–|
| |
| 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + |
E|—————————————————————–|
H|—————————————————————–|
G|—————————————————————–|
D|—————7—7-7-7-7-7-7-7—————7—7-7-7-7-7-7-7-|
A|-5—5-5-5-5-5-5—5-5-5-5-5-5-5-7—7-7-7-7-7-5—5-5-5-5-5-5-5-|
E|-3—3-3-3-3-3——————-5—5-5-5-5-5——————-|
pm . . . . . . . . . . . . . . . . .