Hari roncevic – Marina


Asus4 Asus4/Db
e–0———–0——
h–3———–0——
g–2———–2——
d–2———–2——
a–0———–0——
e———————

Uvod A

Asus4 A
Nitko nije nikad tako okrutan bio
Asus4/Db A
Pa cak ni pogled nisi na nju baciti smio
Asus4 A
Namjerno je svoje otkrivala drazi
Asus4/Db A
Ali nikom nije dala do nje put da potrazi

E D A
Ni jedna nije tako krasila svijet k’o Marina
E D A
I nitko nije bio tako nehumano lijep k’o Marina

K’o sto cesto biva i ona padne na foru
S tako dobrim tijelom brzo nanjusi lovu
Pokupi je s “merdjom” neki tatin sin
Ali nista osim love nije imala sa njim
Ni jedna nije sebi tako skratila vijek k’o Marina
I nitko prema sebi nije skrivio grijeh k’o Marina

E D
Ni jedna nije tako krasila svijet
E D
I nitko nije bio tako nehumano lijep
Asus4 A
i nitko prema sebi nije skrivio grijeh
Asus4 A
nitko nije tako sebi skratio vijek
E D A
k’o Marina

Odbijala me uvijek kao da smo stranci
A sada mi se kaci kao stari smo znanci
I sad cim joj pridjem blize k’o da udre je grom
I u mom starom “fici” odmah nastao bi lom
Ni jedna nije dosla tako lagana k’o Marina
Ni jedna mi se nije tako lako nudila k’o Marina