Goran karan – Samo moru virujem


F B Gm
Samo moru virujem
C B,F
more slusa, ja mu pricam price
F B Gm
samo moru virujem
C C F
ono sumi pusta me da vicem

F C B
Samo moru virujem
D Gm
more lici, more rane vida
Bm F
samo moru kazem sve
C F
more slusa pa me ispovida

F B Gm
Samo moru virujem,
C C,F
samo valu, oseci i plimi
B Gm
i kad svi me ostave
C C F
more siri ruke da me primi

F C B
Samo moru virujem
D Gm
more lici, more rane vida
Bm F
samo moru kazem sve
C F
more slusa pa me ispovida

F B Gm
Samo moru virujem
C F
more slusa pa me osokoli
F B Gm
samo moru virujem
C F
samo more znade da te volim.