Cetinic meri – Konobo moja


A E F#m D A
Imala si baril i bronzine, pod skancijon stivane bocune,
Hm Hm7 E E7 A E7
sve si guste na ovome svitu darivala ka lipe bokune.
A E F#m D A
Vonjala si tocon i frizkinon, ladila me kad uvati fjaka,
Hm Hm7 E E7 A E7
a kad dusu stegla bi tuga, u tebi san i pija i plaka.

A7 D A
Ko-no-bo moja, radosti sva,
E E7 A
dusu san svoju svu tebi da.
A D A
Ko-no-bo moja, ka dom si moj,
E A
cuvan ti pismu ka zivot svoj.
E E7 A
Na na na, na na na, na na na,

A E F#m D A
Uz steriku jos vonja lavanda, razvodni se zivot ka bevanda,
Hm Hm7 E E7 A E7
od bibiti, falsi novitadi, nedajmo se, jos smo uvik mladi.
A E F#m D A
Ajmo skupa, prijatelji moji,razmistimo taburin, kantrige,
Hm Hm7 E E7 A E7
zapivajmo pismu s kojon srce u po zmula zaboravlja brige

ref

modulacija iz F

F C Dm A# F
Imala si baril i bronzine, pod skancijon stivane bocune,
Gm Gm7 C C7 F C7
sve si guste na ovome svitu darivala ka lipe bokune.
F C Dm A# F
Vonjala si tocon i frizkinon, ladila me kad uvati fjaka,
Gm Gm7 C C7 F C7
a kad dusu stegla bi tuga, u tebi san i pija i plaka.

F7 A# F
Ko-no-bo moja, radosti sva,
C C7 F
dusu san svoju svu tebi da.
F A# F
Ko-no-bo moja, ka dom si moj,
C F
cuvan ti pismu ka zivot svoj.
C C7 F
Na na na, na na na, na na na,

F C Dm A# F
Uz steriku jos vonja lavanda, razvodni se zivot ka bevanda,
Gm Gm7 C C7 F C7
od bibiti, falsi novitadi, nedajmo se, jos smo uvik mladi.
F C Dm A# F
Ajmo skupa, prijatelji moji,razmistimo taburin, kantrige,
Gm Gm7 C C7 F C7
zapivajmo pismu s kojon srce u po zmula zaboravlja brige

ref