UVOD:
D G F
e——2——–2———-7——–5——–
B—-3—3—3—-3——8—8—-6—6——
G–2——-2——–2–7——–5————
D——————————————–
A——————————————–
E——————————————–
X 4

UVOD 2 I VERSE
D G F
e—-2——-2———–7—–5————-
B——3——-3——8———-6———–
G-2——-2——–7——-5—————–
D——————————————–
A——————————————–
E——————————————–
*ovak ide prebiranje kroz strofu sve 3 puta, a onda:
D G5
e—-2——-2——————————-
B——3——-3—————————–
G-2——-2———————————-
D——————5————————-
A——————5————————-
E——————3————————–

VERSE 1
D GF DGF
Hiti ispred sebe
D GF D G5
saku zute zemlje
D GF DGF
prekrizi se i klekni
D GF D G5
prema nebu se okreni

REFREN
G5 A5 D5 G5 G5 F#5 E5
Dok prve teske kisne kapi popadaju po tebi
G5 A5 D5
Dok prve teske kisne kapi

UVOD 2

VERSE 2
D GF DGF
Stani pokraj mene
D GF D G5
Zdigni glavu gore
D GF DGF
Nasmjesi se i kreni (i kreni)
D GF D G5
h zivi ogenj ruku deni

REFREN x2
UVOD 2 u dodatak distorziranog D5 na svaki D. (2 gitare)

SOLO—- DRUGOM PRILIKOM

UVOD 2

REFREN X2

UVOD 2 u dodatak distorziranog D5 na svaki D. (2 gitare)