Hm G A
Nocas je neko zgazio psa
Hm G A
ulica je krvava,
Hm G A Hm (PRELAZ)
nigde nikog nema da skloni ga!

Nocas je neko zgazio psa
Ugasio je zivot ta oka dva
ostace tu da lezi i noc i dan!

Hm G A
Zasto, zasto, ubijaju pse?
Hm G A
Zasto, zasto, ubijaju pse?
Hm G A Hm(PRELAZ)
Zasto, zasto, ubijaju nevine pse?

Niko ne mari za toga psa,
njegova krv je crvena,
njegova krv, kao ljudska je!

Najzad su odneli zgazenog psa,
ostala je krvava ulica,
ljude sahranjuju a njega ce baciti!

Prelaz:
e|—————————————–|
h|——-3-3-3———–3-3——3-3——|
g|–4-4——–4-2-0-0——2-2————|
d|—————————————–|
a|—————————————–|
e|—————————————–|