Uvod:Am, C … E
zavrsetak:
Riff 1:e:—————————| |————|
H:—————————| |————|
G:-0-0-0–5—5-5-5—-5—–| X3 |————|
D:-0-0-0–5—5-5-5-0–5–0–| |—2——–|
A:-2-2-2–3—3-3-3-0–3–0–| |—2——–|
E:—————————| |—0——–|

zavrsetak:
Riff 2:e:——————————–| |————|
H:——————————–| |————|
G:-5-5-5-5-5-5—-5-2-5-2-5-2–5–| X3 |————|
D:-5-5-5-5-5-5—-5-2-5-2-5-2–5–| |—–2——|
A:-3-3-3-3-3-3—-3-0-3-0-3-0–3–| |—–2——|
E:——————————–| |—–0——|

Riff 1
Danas sam bacio radio kroz prozor
Razbio se u tisucu komada
Na programu nije bilo nista za mene
Samo reklame i dileme.

Riff 2
Radio, ovo je tvoj kraj
Radio, baj baj baj
Radio, putuj u raj.

Riff 1
Izasao sam iz kuce
Ljudi su se okretali za mnom
Svi su upirali prstom u mene
Ja sam neprilagoden.

Riff 1
Djevojke su daleke
Djevojke su meke
Djevojke su daleko od mene
Ja sam neprilagoden.

Riff 2
Radio, ovo je tvoj kraj
Radio, baj baj baj
Radio, ja sam ostao isti
Ja sam neprilagoden.

Ja sam …
Neprilagoden …
Ja sam, ja sam ja.

Kraj:A-A-A-A-A-A~G-G-G