UVOD:
E————————————————————–
H————————————————————–
G————————————————————–
D————————————————————–
A–2-2p1p0—2p1p0—2p1p0—2p1p0—2p1p0—2p1p0—2p1p0—–
E———3p0—–3p0—–3p0—–3p0—–3p0—–3p0—–3p0–

E——————0——————–0–
H——————0——————–0–
G——————————————
D——————————————
A—-53/5-3/5\3-2—-2-2-3/5-3/5-5b-2—-
E–3-5-3/5-3/5\3-0—-0-0-3/5-3/5-5b-0—-

E———————————10-x-x-9-x–3————-
H———————————12-x-x10-x-x5-5b———-
G———————————————————–
D———————————————————–
A–2-xx-xx-xx-xx-xxx-xx-xxx-xx-xx———————-7-x–
E–0-xx-xx-xx-xx-xxx-xx-xxx-xx-xx——————–0-0-x–

E–10-x-x-9-x–3—-12b-x-x10-x9-x-9-x-x3———————-
H–12-x-x10-x-x5-5b-12b-x-x12-x-x10-x–5-5b——————-
G——————————————–2h4-2h4p2h4p2—–
D———————————————————2-x–
A————————————————————–
E————————————————————–

E–10-x-x-9-x-3—————-0——–0——–0——–0–
H–12-x-x10-x-5-5b———8-7-0—-8-7-0—-8-7-0—-8-7-0–
G————————–7-7-9—-7-7-9—-7-7-9—-7-7-9–
D——————————9——–9——–9——–9–
A———————–7-x——7-x——7-x——7-x——-
E——————12\1-0-x——0-x——0-x——0-x——-

E-2h3p0——————–0-3h5-3h5-3h5–5-5-3—–
H——-3-0————-8-7-0–3—3—3—-3-3-3-5b–
G———-2-0———-7-7-9———————4—
D————-2-0———–9————————-
A—————-2-0———————————-
E——————-3-0——————————-

E–0-3h5-3h5-3h5–5-5-3—————————
H—-3—3—3—-3-3-3-5b-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5–
G———————–4————————-
D————————————————-
A————————————————-
E————————————————-

E—-3h55-5-7-5-3——-3h5-3h5-3h5–5-5-3—–
H–0-3—3-3-3-3-3-5b–0-3—3—3—-3-3-3-5b–
G——————4—————————-
D———————————————–
A———————————————–
E———————————————–

* Ovaj Tockov uvod podseca na Hendriksove uvode.
* Samo pjevanje je po meni bez veze,ali ako nekome
* bude trebalo i to, tu sam.Trenutno me mrzi da kucam
* tekst.

Pozdrav
Igor