Uvod
E—————————————————————
H—————————————————————
G———-4——————–4——————–4———-
D——–4—6-x-4-6———-4—6-x-4-6–6-6-6—4—6-x-4-6–
A–2-2-2————–2-2-2-2————–4-4-4-4————–
E–0-0-0————–0-0-0-0———————————–

E—————————————————————-
H—————————————————————-
G————4——————–4——————-4———-
D–6-6-6—4—6-x-4-6–2-2-2—4—6-x-4-6-2-2-2—4—6-x-4-6–
A–4-4-4-4————–0-0-0-4————-0-0-0-4————–
E—————————————————————-

E—————————————–
H—————————————–
G————4——————-4——–
D–4-4-4—4—6-x-4-6-4-4-4—4—6-x-4–
A–2-2-2-4————-2-2-2-4————
E—————————————–

Figura 1
E—————————————————-
H—————————————————-
G—————————————————-
D-4/6———–6–7-6—4/6————-6–9-7-6—
A——9-7-9–7-9——9——9-7-9–9-7-9——–9–
E—————————————————-

E———————————————–
H———————————————–
G—————————–6—————–
D–4/6————-6–7-6—6–6—————-
A——9-7-9–9-7-9——9——-9–9-76p4-0–
E———————————————–

Figura 2
E——————-7—————————————
H-7h9–7—7—7-9—10-9-6/7-7h9-9\7—7—7-9-10-9–7–
G———9—-9————————-9—-9————-
D———————————————————–
A———————————————————–
E———————————————————–

E——————————-7———————
H-7h9–7—7—7-9-10-9-7-7/9—10p9p7—7-9-10-9-7–
G———9—-9————————-9————
D—————————————————–
A—————————————————–
E—————————————————–

E—————————9—————————-
H–9-10–9-10-\–12-11-9–11–12–11–9—–9–7—-7/9–
G————————————————9——-
D—————————————-2—————
A—————————————-2—————
E—————————————-0—————

* Ovo je jos jedna pjesmica sa albuma Vizantijsko plavo.
* Ovo je pjesma za sve pocetnike koji vole Tocka.
* Traje svega 1:36 .
* Pozdrav I.M.