ICQ: 14398518

-|———–0——-0——-0——-0—-0–0-0–0———-0-0—–0-0—-|-
-|———–0——-0——-0——-0—-0–0-0–0———-0-0—–0-0—-|-
-|——-1-1-1—3-3-3—6-6-6—4-4-4—-8–8-8–8———-4-4—–6-6—-|-
-|——-2-2-2—4-4-4—7-7-7—6-6-6–/-9–9-9–9-\–5-5-5-5-5—7-7-7—-|-
-|——-2-2-2—4-4-4—7-7-7—6-6-6–/-9–9-9–9-\–5-5-5-5-5—7-7-7—-|-
-|——-0-0-0—2-2-2—5-5-5—4-4-4–/-7–7-7–7-\–3-3-3-3-3—5-5-5—-|-
UVOD E F# A G#m H G A

-|———4-4—-4-4—–4-4—-4-4—|—–2-2—-2-2—–2-2—-2-2——|-
-|——-x-5-5-x–5-5—x-4-4-x–4-4—|—x-4-4-x–4-4—x-2-2-x–2-2——|-
-|——-x-6-6-x–6-6—x-4-4-x–4-4—|—x-4-4-x–4-4—x-3-3-x–3-3——|-
-|——-x—–x——–x—–x——–|—x—–x——–x—–x———–|-
-|————————————-|————————————|-
-|————————————-|————————————|-
STROFA C#m G#m 2x H F# 2x

-|—–2-2—-2-2—–2-2—-2-2—–2-2—-2-2———-|——————|-
-|—x-4-4-x–4-4—x-2-2-x–2-2—x-4-4-x–4-4———-|——————|-
-|—x-4-4-x–4-4—x-3-3-x–3-3—x-4-4-x–4-4———-|*—————-*|-
-|—x—–x——–x—–x——–x—–x——–7-7-6–|*—————-*|-
-|————————————————7-7-6–|——————|-
-|————————————————5-5-4–|——————|-
KRAJ STROFE REFREN:ISTO KAO UVOD

-|——————————–|————7-\———–5-\————|-
-|—10-9————————-|—–7-7-7–7-\—-5-5-5–5-\————|-
-|——–6—-9-9-8————–|—–9-8-8–8-\—-7-6-6–6-\————|-
-|——————–7-9–7——|—–9-9-9–9——7-7-7–7————–|-
-|——————————–|—————————————–|-
-|——————————–|—7————-5———————–|-
PRELAZ(“ja odlazim”)(KLAVIJATURE)(GITARA)

-|—————————————|—–|———|——————–
-|—————————————|—–|———|——————–
-|—8/9-9–8/9-9–8/9-9–8/9-9–8/9-9—|—–|*——-*|——————–
-|—8/9-9–8/9-9–8/9-9–8/9-9–8/9-9—|–7–|*——-*|——————–
-|—6/7-7–6/7-7–6/7-7–6/7-7–6/7-7—|—–|———|——————–
-|—0-0-0–0-0-0–0-0-0–0-0-0–0-0-0—|—–|–5—7–|——————–
KRAJ(“svi su te imali ja cu te ozenit”) (Klavijature na samom kraju)