Intro:A5 C5 D5 A5C5 x2

A5 C5
Ti, kreces u zivot za to jako zagrejan
D5 A5 C5 A5
Nedaj da upravlja tobom onaj koji nije siguran…

A5 C5 D5
Ti na raskrscu stojis…
A5 C5 A5
Tako cec resiti sve…