Napomena: sesta zica je prestimovana

Tema:
E|—————-|—————-|
H|—————-|—————-|
G|—-7———–|5———–5h7-|
D|———-7—–|——5———|
A|—————-|—————-|
D|0-0—0-0—0-0-|–0-0—0-0—–|

Strofa:
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
H|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|—————-|—————-|—————-|—————-|
D|—-7—–7—7-|—-7—–7—7-|—-7—–7—7-|—-7—–7—7-|
A|—-5—–5—5-|—-5—–5—5-|—-5—–5—5-|—-5—–5—5-|
D|0-0—0-0—0—|0-0—0-0—0—|0-0—0-0—0—|0-0—0-0—0—|

E|—————-|—————-|—————-|—————-|
H|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|—————-|—————-|—————-|—————-|
D|—-7—–7—7-|—-7—–7—7-|—-7—–7—7-|—-7———–|
A|—-5—–5—5-|—-5—–5—5-|—-5—–5—5-|—-5———–|
D|0-0—0-0—0—|0-0—0-0—0—|0-0—0-0—0—|0-0—0-3b4r3b4-|

Refren:
D5
Ne nije me strah,
B5
Nije me strah,
C5 A5 D5
Suvise znam, nije me strah
B5 C5 A5 D5
Da glasno kazem ono sto osecam
B5 C5 A5 D5
I kada me boli, boli ostajem
B5 F5
Duboko u meni, duboko u tebi
D5 (u drugom refrenu Dis5)
10 godina

Prelaz:
E|—————-|—————-|—————-|—————-|
H|—————-|—————-|—————-|—————-|
G|—————-|—————-|—————-|—————-|
D|—————-|—————-|—————-|—————-|
A|0-0—0-0-0-0-0-|0-0—0-0-0-0-0-|1-1—1-1-1-1-1-|1-1—1-1-1-1-1-|
D|0-0—0-0-0-0-0-|0-0—0-0-0-0-0-|1-1—1-1-1-1-1-|1-1—1-1-1-1-1-|

Kraj prelaza: F5

Korisceni akordi:
D5 -X75XXX
B5 -88XXXX
C5 -10 10 X X X X
A5 -77XXXX
F5 -33XXXX
Dis5-11XXXX