G
Pacovi su unistili zmije
C
slonovi su podlegli
D
pametan je svako tko se krije
C D G
i ljudi su pobegli.

G
Pacovi su unistili zmije
C
slonovi su podlegli
D
pametan je svako tko se krije
C D G
i ljudi su pobegli.

A E A
Stavite na usta hanzaplast
A E A
pacovi iz podruma uzeli su vlast.
D E
Svaka cast!
A E A
Pacovi iz podruma uzeli su vlast.

G
Ribe su u dubinu plivale
C
ptice se u granju posakrivale
D
gde se pacovi nalaze
C D G
tu je leglo zaraze.

G
Ribe su udubinu plivale
C
ptice se u granju posakrivale
D
gde se pacovi nalaze
C D G
tu je leglo zaraze.

A E A
Stavite na usta hanzaplast
A E A
pacovi iz podruma uzeli su vlast.
D E
Svaka cast!
A E A
Pacovi iz podruma uzeli su vlast.

G
Pacovi su sve izujedali
C
Nametnuli svoju kulturu
D
Kada su se svi predali
C D G
Zaveli su diktaturu

G
Pacovi su sve izujedali
C
Nametnuli svoju kulturu
D
Kada su se svi predali
C D G
Zaveli su diktaturu

A E A
Stavite na usta hanzaplast
A E A
pacovi iz podruma uzeli su vlast.
D E
Svaka cast!
A E A
Pacovi iz podruma uzeli su vlast.
A E A
Stavite na usta hanzaplast
A E A
pacovi iz podruma uzeli su vlast.
D E
Svaka cast!
A E A
Pacovi iz podruma uzeli su vlast.