Intro I Strofe:
————————————————————–
————————————————————–
12-11-7-9–(9)–12-11-7-9–(9)–12-11-6-7—–12-11-7-9–(9)–
12-11-7-9–(9)–12-11-7-9–(9)–12-11-6-7–7–12-11-7-9–(9)–
10-9–5-7–(7)–10-9–5-7–(7)–10-9–4-5–7–10-9–5-7–(7)–
——————————————-5——————

“Bilo je izdaje, niko ne priznaje”:
———————————————————-
———————————————————-
12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-14-14-14-14-14-14-16–
12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-14-14-14-14-14-14-16–
10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-12-12-12-12-12-12-14–
———————————————————-

RIFF D A E
Majko, siri noge obadvije
D A E
da se vratim gde sam bio prije.
D A E
Majko, siri noge obadvije
D A E
da se vratim gde sam bio prije.