Uvod:
A5 D5
A5 C#5 H5 A5
*uvod ide dva puta

1.strofa
A5 D5
AIDS, AIDS, AIDS go Home
A5 C#5 H5 A5
AIDS, AIDS, AIDS go Home
*strofa se ide dva puta

Ponovno UVOD dva puta

Ponovno STROFA dva puta

Uvod2:
D5 G5
D5 F#5 E5 D5
*uvod2 ide dva puta

ponovno STROFA dva puta, ali priguseno

sada se tonovi povisuju za pola stupnja i sljedeca strofa krece iz B.

2.strofa
B5 D#5
AIDS, AIDS, AIDS go Home
B5 D5 C5 B5 (drugi put prebacuje poslje B5 u A5)
AIDS, AIDS, AIDS go Home
*strofa se ide dva puta

Kontakt: Andrej Paulus, andrej_paulus@net.hr